กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานพัสดุ 7 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

อัพเดท : 30/11/2016 12:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,151 ครั้ง | MobileMode


กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานพัสดุ 7 อัตรา

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

  • รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
  • เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
  • ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
  • ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ เพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
  • การจัดทำรายการ หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
  • รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั่งจัดทำแผนเพื่อเป้นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นเพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

Tags : งานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ พนักงานพัสดุ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จัดทำโดย กกม.ศคพ.สอ.ทอ. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 2-8201 หรือ email: [email protected] เว็ยไซต์ http://www.comm.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)