โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลขอนแก่น

อัพเดท : 29/11/2016 13:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,192 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,990 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า

3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

4.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6,552 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) เป็นเพศชายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์หนัก ๆ ได้

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลขอนแก่น 

Tags : โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น

ที่อยู่ 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ ทั่วไป 0-4333-6789 เหตุฉุกเฉิน 1669 email [email protected] เว็บไซต์ http://www.kkh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)