สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 เปิดสอบตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม

อัพเดท : 29/11/2016 11:26น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,207 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 เปิดสอบตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4

กรมหม่อนไหมสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการเกษตร สมัครด้วยตนเองวันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

สังกัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ปฏิบัติงาน หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ , สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช , สาขากีฎวิทยา , สาขาพืชไรานา/พืชสวน , สาขาสิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาชีววิทยา , สาขาส่งเสริมการเกษตร , สาขาโรคพืช , วิศวกรรมเกษตร (เกษตรกลวิธาน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

- โครงการศิลาปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลา และแมลงทับ

- งานส่งเสริมการปลูกหม่อนไหม (ครบวงจร) และประสานสนับสนุน ร่วมปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและเครือข่ายสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 นครราชสีมา

- ศึกษา วิเคราะห์ด้านวิชาการและการบริการวิชาในพื้นที่รับผิดชอบ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1887/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-214101 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมหม่อนไหม 

Tags : กรมหม่อนไหม สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 นครราชสีมา นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2558 7924 - 6 โทรสาร 0 2558 7927 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)