เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อัพเดท : 28/11/2016 19:12น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,317 ครั้ง | MobileMode


เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559

ประกาศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่าครั้งแรก จำนวน 21 อัตรา

1.ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 16 อัตรา

 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จำนวน 2 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 อัตรา
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- เฉพาะเพชชาย

- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วพ่อบ้าน) จำนวน 4 อัตรา

 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- เฉพาะเพชชาย

- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 • ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

Tags : งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 5) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-6470 เว็บไซต์ http://www.djop.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)