คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท : 28/11/2016 12:23น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,215 ครั้ง | MobileMode


คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

1.ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาเอกทางสาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน จิตวิทยาชุมชน สังคมวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาเอกทางสาขาวิชา Agricultural Extension , Rural Education และ Agricultural Development โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเกษตร

3.ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 32,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาเอกทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาเกษตรวิทยาศาสตร์เกษตร เกษตรเขตร้อน วิจัยและพัฒนาการเกษตร ธุรกิจเกษตร Agricultural System และ Agricultural information Technology

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ที่งานธุรการ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร 0-2579-1025, 0-2942-8256 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Tags : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2579-0113, 0-2942-8200-45 เว็บไซต์ https://www.ku.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)