วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา (ครู)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

อัพเดท : 28/11/2016 00:32น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,258 ครั้ง | MobileMode


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2559

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา - กฎหมาย/นิติศาสตร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา - กฎหาย/นิติศาสตร์

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปอดรับสมัครเท่านั้น

2.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา - พลศึกษา

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา - พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปอดรับสมัครเท่านั้น

3.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)สาขาวิชา - อาหารและโภชนาการ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา - อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนาการบำบัด/โภชนาการวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาติปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปอดรับสมัครเท่านั้น

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ตั้ง 167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Tags : งานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์: 0-2281-5555 เบอร์โทรสาร 0-2282-0855 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)