กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา บุคลทั่วไป

หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต

อัพเดท : 26/11/2016 12:52น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,286 ครั้ง | MobileMode


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา บุคลทั่วไป

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

ประกาศ กรมสรรพสามิต  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ

- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี จำนวน 2 อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา จำนวน 2 อัตรา

2.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี กลุ่มงานบิหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง จำนวน 1อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการจำนวน 1อัตรา
  • สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7จำนวน 1อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการอัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยจำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไปอัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 1อัตรา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมสรรพสามิต 

 กรมสรรพสามิต ลิงค์นี้สำหรับคนพิการ 

Tags : งานราชการ กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิต สงขลา ปัตตานี ยะลา ระยอง สมุทรปราการ เลย เชียงราย

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

1488 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2415600-18 โทรสาร 02-2411030  ลิงค์หน่วยงาน : http://www.excise.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)