สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ 11 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อัพเดท : 25/11/2016 10:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,346 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. คนสวน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6

2. พนักงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่ตัดต่อออกอากาศ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์

6. เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกราฟฟิก

7. ผู้สื่อข่าว

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสังคมศาสตร์

8. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือ ครุศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

9. เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟฟิกหรือการออกแบบเว็บไซต์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ ณกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2357 3100 ต่อ 3109-12

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

Tags : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1000 e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)