กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 24/11/2016 20:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,331 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการนักวิชาการพัสดุ สมัครด้วยตนเองวันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง

  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน และการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ ในงานพัสดุ (จัดทำ,ควบคุม กฎระเบียบข้อบังคับ) มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีทักษะในการใช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการแพทย์ 

Tags : งานราชการ กรมการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: [email protected] เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)