(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย

อัพเดท : 24/11/2016 15:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,454 ครั้ง | MobileMode


(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 1 -9 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานนิติกร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด

6. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

***ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 -9 ธันวาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ให้ผู้สนใจรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

Tags : งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55  เว็บไซต์ http://www.moi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)