มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อัพเดท : 23/11/2016 21:01น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,009 ครั้ง | MobileMode


มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5/2559

1.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,750บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,750บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านมัลติมีเดีย ด้านเทคโนโลยีสื่อใหม่ ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,750บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,750บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Tags : มทร.พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 อีเมล : [email protected] เว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)