กองบิน 2 เปิดรับสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กองบิน 2

อัพเดท : 23/11/2016 19:37น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,889 ครั้ง | MobileMode


กองบิน 2 เปิดรับสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กองบิน 2

กองบิน 2 เปิดรับสมัครสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  กองบิน 2  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอสบ

1.ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทนเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์

- จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร

- คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

- หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ สถานที่ เส้นทาง ระดับ และสภาพดินฟ้าอากาศ เพื่อการซ่อมสร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไขแผนที่ สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปการ เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบท่อทางต่าง ๆ และงานสุขาภิบาลตามที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้

- เขียนแบบตามที่สถาปนิก วิศกร หรือมัณฑนากรได้ออกแบบไว้

- ลอก ถอด และถ่ายแบบ

- ช่วยเหลือในการออกแบบและกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ

- ช่วยเหลือในการคำนวณออกแบบ

- ประมาณการในการซ่อมสร้างและซ่อม

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

- ปฏิบัติงานอื่นที่กี่ยวกับงานเขียนแบบ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.ตำแหน่ง ช่างปูน กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทนเดือนละ 13,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปีบริบูรณ์

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัคร

- คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

- สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน

- ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน

- ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ  กองบิน 2  ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 3648 6380 ต่อ 5 0242, 0243 และ 5 0245

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กองบิน 2 

Tags : งานราชการ กองบิน 2

กองบิน 2

กองบิน 2

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160 โทร.0-3648-6380-3 ต่อ 5-0272 เว็บไซต์ http://www.wing2.rtaf.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)