กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงยุติธรรม

อัพเดท : 23/11/2016 00:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,238 ครั้ง | MobileMode


กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่28 - 30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้สปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 รวม 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 รวม 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,620 ค่าครองชีพชั่วคราว 2,380 รวม 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาการตลาด

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีตรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-6415 และ 0-2141-6417

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ลูกจ้างชั่วคราว นิติกร นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สกระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)