สคร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อัพเดท : 21/11/2016 20:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,277 ครั้ง | MobileMode


สคร. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และ

- เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท หรือระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า หรือผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท หรือระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า ก่อนวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. อาคารธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(อาคาร SME Bank Tower) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-8 ต่อ 2209 - 2210 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920 เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)