สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานสนับสนุนการลงทุน

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อัพเดท : 21/11/2016 20:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,896 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานสนับสนุนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง รับสัมครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน

1. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1)

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในการให้บริการ
3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2)

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ
- สาขาวิชาการโรงแรม
2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในการให้บริการ
4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://boi.job.thai.com  ในหัวข้อ ใบสมัครออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พนักงานสนับสนุนการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานใหญ่: 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: (+66) 2553 8111 โทรสาร: (+66) 2553 8222 เว็บไซต์ http://www.boi.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)