สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

อัพเดท : 21/11/2016 13:25น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,103 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก งานราชการ  จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมควบคุมโรค 

Tags : งานราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000 เว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)