กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 21/11/2016 11:15น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,495 ครั้ง | MobileMode


กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2559

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ)

จำนวน : 1 อัตรา สังกัด โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเทคโนโลยีเยื่อกระดาษ

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

จำนวน : 1 อัตรา สังกัด โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Tags : งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)