สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 7 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 20/11/2016 23:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,222 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 7 อัตรา

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา

1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

2.ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านสวน

3.ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานแม่บ้าน

4.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

5.ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

6.ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน หรือที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

7.ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยหรือสาขาอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน หรือที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043-246772-3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 

Tags : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)