สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุราชการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 20 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อัพเดท : 19/11/2016 16:15น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,771 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุราชการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 20 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต28 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

จำนวน : 20 อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ใช้บรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.nso.go.th/  หัวข้อ สมัครงาน หรือ https://nso.job.thai.com  หัสข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

Tags : งานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เจ้าพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 214-17500 - 03 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ http://www.nso.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)