ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน(ปวส./ป.ตรี) จำนวน 7 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 18/11/2016 00:13น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,445 ครั้ง | MobileMode


ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน(ปวส./ป.ตรี) จำนวน 7 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 7 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก สามารถเดินทางออกตรวจสอบหน่วยงาน/ที่ทำการ และฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ โดยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ผู้ตรวจสอบภายใน 4 

2. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารที่ดินและอาคาร

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 

4. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่ายการเงิน

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน 

5. คุณวุฒิปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถโต้ตอบและใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ปริญาตรีนิเทศศาสตร์ ปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 2 อัตรา สังกัดฝ่ายก่องสร้างและบำรุงรักษา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378

www.thailandpost.com 

ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 พร้อมเอกสารหลักฐาน

Tags : ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)