กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน 127 อัตรา

หน่วยงาน : กองทัพภาคที่ 3

อัพเดท : 16/11/2016 23:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,800 ครั้ง | MobileMode


กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน 127 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3

ประกาศกองทัพภาคที่ 3 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สมัครด้วนตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2559

 กองทัพภาคที่ 3  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 127 อัตรา ดังนี้

1. กรมทหารพรานที่ 31

จำนวน : 35 อัตรา

2. กรมทหารพรานที่ 32

จำนวน : 33 อัตรา

3. กรมทหารพรานที่ 33

จำนวน : 70 อัตรา

4. กรมทหารพรานที่ 35

จำนวน : 20 อัตรา

5. กรมทหารพรานที่ 36

จำนวน : 9 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัครทหารพราน

- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2539 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารปีพุทธศักราช 2558)

- สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในสังกัด กรมทหารพรานที่ 33 จะต้องมีความสมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัครสอบ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้

- กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 0-5445-1681

- กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 0-5475-0638

- กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-5046 ต่อ 74135

- กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลบ้านสักงาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5571-3502

- กรมทหารพรานที่ 36 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1300 , 0-5368-1779

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กองทัพภาคที่ 3 

Tags : งานราชการ กองทัพภาคที่ 3 อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3

ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 73591 และ 73281 เว็บไซต์ http://army3.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)