ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

หน่วยงาน : ธนาคารออมสิน

อัพเดท : 16/11/2016 15:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,706 ครั้ง | MobileMode


ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

ธนาคารออมสิน

 ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4-5 สังกัดหน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครวันที่ 9 - 25 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดงาน

- สังกัดหน่วยงานในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงื่อนไข

- อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

- การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

หมายเหตุ

1.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน

2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

4.อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

5.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

6.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

- อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท

สมัครทางเว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp 

Tags : ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ติดต่อสอบถาม : โทร 1115 หรือ 0-2299-8000 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.gsb.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)