กรมป่าไม้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา

อัพเดท : 15 พฤศจิกายน 2559, 14:22 น.

ดูแล้ว : 5,425 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานใน กรมป่าไม้ ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 10000 /เดือน

- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตมีความชำนาญในเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 10000 / เดือน

- สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือ ปวช. ขึ้นไป

- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ การสืบค้น ข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย 35 คำ /นาที

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

{ads_google}

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่

ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ (อาคารถนอมเปรมรัศมี) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในวันและเวลาราชการ โทร. 025614292-3 ต่อ 5533 , 5073

หมดเขตรับสมัคร ภายใน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559งานราชการ

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : webmaster@forest.go.th เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)