สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

อัพเดท : 15/11/2016 00:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,060 ครั้ง | MobileMode


สถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 16 อัตรา

สถาบันบริหารจัดการที่ดิน

ประกาศสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 40,900 - 65,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการวิจัยทางสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาวิจัย

2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 40,900 - 65,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,180 - 29,760 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 24,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านการสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการวิจัยทางสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาวิจัย

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 21,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่บัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 21,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

7. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน

จำนวน : 6อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 21,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัญศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 21,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี

9. เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,600 - 21,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพัฒนาชุมชน สาขาพัฒนาสังคม สาขาการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดินหรือส่งเสริมศักยภาพชุมชน

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. น  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไชต์ของ บจธ.  www.labai.or.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพื่อเติมโทร. 0-2278-1648 ต่อ 421

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันบริหารจัดการที่ดิน 

Tags : งานราชการ สถาบันบริหารจัดการที่ดิน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-2781648 แฟกซ์ 02-2781148 ตู้ปณ. 10 ปณผ.ทำเนียบรัฐบาล 10302 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.labai.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)