กรมวิชาการเกษตรรับสมัครบรรจุราชการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 14/11/2016 23:34น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,331 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตรรับสมัครบรรจุราชการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ด้วย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,100 - 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร http://job.doa.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)