สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบบรรจุรับเข้าราชการ จำนวน 20 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

อัพเดท : 14/11/2016 22:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,947 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดสอบบรรจุรับเข้าราชการ จำนวน 20 อัตรา

สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในสำนักงาน ก.พ.ร.

ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสอบแข่นขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ

จำนวน : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร

2.ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร

3.ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร

4.ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านแผนงานโครงการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน :17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับสมัครจากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4  สำนักงาน ก.พ.ร.  ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8852 8851 8951 8952 8847 8857 หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.ร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ http://www.opdc.go.th/ ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.พ.ร. 

Tags : งานราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2356 9999 อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์: http://www.opdc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)