กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารบก

อัพเดท : 14/11/2016 12:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,341 ครั้ง | MobileMode


กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)

กองทัพบก

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2560

 กองทัพบก  (ทบ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จํานวน 206 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

เปิดบรรจุ 206อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ  ตามผนวก ก  ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 200อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 5อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโทในการสมัครสอบ)

3.ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 1อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

- บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง

- ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ)

- นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

- เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2525 -2542 )

- ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160ซม. รอบอก 76/79ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2525 - 2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

การรับสมัครสอบ

 กรมยุทธศึกษาทหารบก  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนฯ เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (คลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ของ  http://www.atc-rta.com/ (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http://www.radd-atc.com/ (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

41 กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-4068-9ต่อ 89100, โทรสาร 0-2241- 4037ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมยุทธศึกษาทหารบก 

Tags : งานราชการ กองทัพบก ทบ. นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000 เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)