กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

อัพเดท : 12/11/2016 00:28น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,750 ครั้ง | MobileMode


กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ประสงรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 13 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ ตำบลเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ กอง สน.ยศ.ทร. (เพศชาย/หญิง) เป็นเจ้าหน้าที่ตัดผมชาย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่พื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

- ตำแหน่งพนักงานบริการ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่พื้นที่ ตำบลเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

- ตำแหน่งพนักงานบริการ ศฝท.ยศ.ทร. (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่พื้นที่ตำบลเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท เงินช่วค่าครองชีะชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

2. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน 10 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานสูทกรรมรร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. (เพศชาย) จำนวน 5อัตรา ปฏิบัติงานที่พื้นที่ ตำบลเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

- ตำแหน่งพนักงานสูทกรรมศฝท.ยศ.ทร. (เพศชาย) จำนวน 5อัตรา ปฏิบัติงานที่พื้นที่ตำบลเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในจำนวนนี้รับผู้นับถือศาสนาอิสลามและสามารถประกอบอาหารฮาลาลได้ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท เงินช่วค่าครองชีะชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ตามสถานที่รับสมัครดังนี้

- สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร. 0 2475 3624

- สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 038 436 187 ต่อ 66015

- สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 038 435848ต่อ 65012

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

Tags : งานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ชลบุรี นครปฐม

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 106 หมู่3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 53651 E-mail::[email protected] สอบถามหน่วยงาน 0-2475-3410 เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)