กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ปวส./ป.ตรี

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 11/11/2016 19:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,019 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ปวส./ป.ตรี

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองคลัง

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง   http://job.dpt.go.th/ หรือ http://www.dpt.go.th/ หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags : งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นายช่างเทคนิค

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)