ประกาศกรมอนามัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอนามัย

อัพเดท : 11/11/2016 12:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,368 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมอนามัย รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

ด้วย กรมอนามัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก งานราชการ ในตำแหน่งตำแหน่งบรรณารักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายในนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)และนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)จำนวน 9อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งบรรณารักษ์

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)

จำนวน : 2อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีสิ่งแวดล้อม หรือทางเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

5.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

จำนวน : 2อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

- ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ จ.ลำปาง

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา

6.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

จำนวน : 2อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

- กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขาภิบาล ทางอนามัยชุมชน ทางสิ่งแวดล้อม หรือทางวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ กรมอนามัย  http://job.anamai.moph.go.th/ หัวข้อ รับสมัครสอบ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมอนามัย 

Tags : งานราชการ กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 โทรสาร 0-2590-4094 E-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.anamai.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)