สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ป.ตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

อัพเดท : 11/11/2016 11:08น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,528 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ป.ตรี

สำนักงาน ป.ป.ท.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( สำนักงาน ป.ป.ท. ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนิติกร จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

สำนักงาน ป.ป.ท.

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์

5.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งนิติกร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์  ป.ป.ท . https://pacc.job.thai.com/ หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ป.ป.ท. 

Tags : งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ปปท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ โทร. 1206 ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121 เว็บไซต์ http://www.pacc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)