กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

อัพเดท : 11/11/2016 00:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,786 ครั้ง | MobileMode


กรมควบคุมโรค รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 4 อัตรา

กรมควบคุมโรค

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ 3/2559

ด้วย กรมควบคุมโรค  ประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเทคนิคการแพทย์เจ้าพนักงานเวชสถิติ และนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

-สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

-สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ เทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3. ตำแหน่งนายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถถนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2590-3048 ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมควบคุมโรค 

Tags : งานราชการ กรมควบคุมโรค นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000 เว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)