สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดท : 10/11/2016 12:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,881 ครั้ง | MobileMode


สสจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สสจ.นครศรีธรรมราช

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 3 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนบพิตำ 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิปูน 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 2อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลานสกา 1 อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรอื ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง

3.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1อัตรา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.นครศรีธรรมราช1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรยุคคลชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075 343409-10 ต่อ 423

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สสจ.นครศรีธรรมราช 

Tags : งานราชการ สสจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)