กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ

อัพเดท : 09/11/2016 18:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,703 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

ด้วย กรมทรัพยากรน้ำ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37,680บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37,680บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติหรือมีผลงาน ที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคาร กรมทรัพยากรน้ำ  เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 6000 ต่อ 6805 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทรัพยากรน้ำ 

Tags : งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000 emil:[email protected] เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)