สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ประกาศรับสมัครสอบพนักงานสรรพากร (ปวช.)

หน่วยงาน : กรมสรรพากร

อัพเดท : 09/11/2016 13:24น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,517 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ประกาศรับสมัครสอบพนักงานสรรพากร (ปวช.)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2559

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษีให้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาชนะชัย สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาชนะชัยสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 รวม 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน 2559สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ชั้น 3 เลขที่ 347 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร 

Tags : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร พนักงานสรรพากร ยโสธร สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาชนะชัย

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  e-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.rd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)