กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรฯ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

อัพเดท : 09/11/2016 12:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,647 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรฯ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 อัตรา

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย  กรมการแพทย์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ

จำนวน : 5อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

Tags : งานราชการ กรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เลขที่ 88/26 หมู่ 4 ซ.บำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 02 591 4242, 02 591 5455 ต่อ 6788, 6789 - โทรสาร 02-5913912 เว็บไซต์ http://www.snmri.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)