กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตำแหน่งธุรการ (กวม.) 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 08/11/2016 16:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,854 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ตำแหน่งธุรการ (กวม.) 3 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิชาการเกษตร  โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรารายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งธุรการ (กวม.)

จำนวน : 3 อัตรา

- ศวม.เชียงใหม่

- ศวม.สงขลา

- ศวม.ปราจีนบุรี

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกิน 4 ปี ทำสัญญาปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ธุรการ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา ปราจีนบุรี

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)