สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

อัพเดท : 08/11/2016 14:12น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,965 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี

และนักวิชาการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ.

ด้วย สำนักงาน ก.พ.  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ. รวมจำนวน 2อัตราโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งนักบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ.  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 14- 18พฤศจิกายน 2559หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 025471047หรือ 225471000ต่อ 6318โดยสามารถสมัครได้เพียง 1ตำแหน่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงาน ก.พ. 

Tags : สำนักงาน ก.พ. นักบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Phone: (+66) 0 2547 1000 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)