กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ป.ตรี/ปวส.

หน่วยงาน : กรมการจัดหางาน

อัพเดท : 08/11/2016 13:20น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,460 ครั้ง | MobileMode


กรมการจัดหางาน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ป.ตรี/ปวส.

กรมการจัดหางาน

ประกาศกรมการจัดหางาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วย กรมการจัดหางาน  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี)

จำนวน : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.)

จำนวน : 10อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,758 บาท รวมเป็นอัตราเงินเดือน 13,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,758 บาท รวมเป็นอัตราเงินเดือน 13,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการจัดหางาน 

Tags : กรมการจัดหางาน ลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: [email protected] ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)