โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

อัพเดท : 07/11/2016 13:04น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,539 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลศรีธัญญา  กรมสุขภาพจิต  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

2.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคมโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัคร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

Tags : งานราชการ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต นนทบุรี

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : [email protected], [email protected] Webmaster Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)