ประกาศสมัครสอบครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 40 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

อัพเดท : 07/11/2016 10:45น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,256 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสมัครสอบครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 40 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวเลิงนกทา มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครู)

สาขาที่เปิดรับ

  • ครูประจำวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา การบัญชี 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา ธุรกิจสถานพยาบาล 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา ช่างยนต์ 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา ไฟฟ้ากำลัง 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ 5 อัตรา
  • ครูประจำวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 5 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการงานบุคคล โทร. 045-781661 วิทยาลัยอาชีวเลิงนกทา(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบท้ายประการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  วิทยาลัยอาชีวเลิงนกทา 

Tags : เลิงนกทา อาชีวศึกษา ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์: 0-2281-5555 เบอร์โทรสาร 0-2282-0855 เว็บไซต์ http://www.vec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)