กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) เปิดสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 1,000 อัตรา

อัพเดท : 5 พฤศจิกายน 2559, 12:03 น.

ดูแล้ว : 6,453 ครั้ง | MobileMode


สอบตำรวจ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ

รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 13  :  3,070 บาท

จำนวน  :  1,000 อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามที่กำหนด มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19  :  10,760 บาท

สอบตำรวจ

{ads_google}

สอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พศจิกายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ยกเว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

ส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5187, 09 89908949

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560สอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. นายสิบตำรวจ บช.น. ตำรวจนครบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)