ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.) เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 500 อัตรา

อัพเดท : 5 พฤศจิกายน 2559, 11:51 น.

ดูแล้ว : 13,309 ครั้ง | MobileMode


สอบตำรวจ

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ

รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 13  :  3,070 บาท

จำนวน  :  500 อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามที่กำหนด มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19  :  10,760 บาท

สอบตำรวจ

{ads_google}

สอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) รับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พศจิกายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 53 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะแตง อพเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870, 0 7722 2612

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560สอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. นายสิบตำรวจ ศชต.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)