กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 04/11/2016 19:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,749 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง

กรมการแพทย์

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตราปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง ดังต่อไปนี้

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม

4. เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ปรัสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 09 5207 2840 ตั้งแต่วันที่14 - 25 พฤศจิกายน 2559โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เอกสารแนบท้านประกาศ :  กรมการแพทย์ 

Tags : งานราชการ กรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพมหานคร

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: [email protected] เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)