กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง

อัพเดท : 04/11/2016 15:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,257 ครั้ง | MobileMode


กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

กรมบัญชีกลาง

ประกาศกองการพัสดุภาครัฐ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราวราายเดือนจากเงินงบประมาณ

ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี

ด้วยกองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel PowerPoint เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มงานนโยบาลและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองการพัสดุภาครัฐ ชั้น 5  กรมบัญชีกลาง  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมบัญชีกลาง 

Tags : กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นิติกร

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,10400 โทรศัพท์ : 02 127 7000 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)