ตำรวจภูธรภาค 4 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัพเดท : 04/11/2016 11:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 9,429 ครั้ง | MobileMode


ตำรวจภูธรภาค 4 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 400 อัตรา

สอบตำรวจ

ประกาศตำรวจภูธรภาค 4

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 4ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2559

ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ

รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 13 : 3,070 บาท

จำนวน : 400อัตรา โดยเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามที่กำหนด มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัดบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19 : 10,760 บาท

สอบตำรวจ

สอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ

ตำรวจภูธรภาค 4รับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พศจิกายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. ส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการ คือตำรวจภูธรภาค 4ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4เลขที่ 272หมู่ 14ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ตำรวจภูธรภาค 4 

 ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 

Tags : สอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. นายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)