สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 3 อัตรา

หน่วยงาน : สภากาชาดไทย

อัพเดท : 02/11/2016 15:59น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,185 ครั้ง | MobileMode


สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 3 อัตรา

สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สภากาชาดไทย  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 3 อัตรารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,520 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังอิเลคทรอนิกส์

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,520 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม -14 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สภากาชาดไทย 

Tags : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นครสวรรค์ สงขลา กรุงเทพมหานคร

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)