สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป (ปวส.)

อัพเดท : 2 พฤศจิกายน 2559, 15:13 น.

ดูแล้ว : 6,511 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,840 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึงของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

- มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาสมแก้การปฏิบัติงานในหน้าที่

- ได้รับใบอนุญาตขัยรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2528 4847-8

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงาน ป.ป.ช.สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี พนักงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800-01 เว็บไซต์ https://www.nacc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)