สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครบรรจุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

อัพเดท : 02/11/2016 11:44น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,488 ครั้ง | MobileMode


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รับสมัครบรรจุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชล วาสารศาสตร์ ภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาการคอมพิมเตอร์ นวัตกรรมการออกแบบผลิตสื่อ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.personnel.nida.ac.th/ (ติดต่อสอบถาม โทร. 02 727 3292, 3581) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559

- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพวศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Tags : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  | National Institute of Development Administration 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.nida.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)