ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัพเดท : 09/11/2016 12:00น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 27,535 ครั้ง | MobileMode


ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

สอบตำรวจ

ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัคร สอบตำรวจ และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา

หน่วยงานรับสมัครสอบจำนวนอัตราที่เปิดรับสมัครรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)400 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)300 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)400 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)400 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)250 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)300 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)250 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)200 สอบตำรวจ 2559 
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)100 สอบตำรวจ 2559 
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)500 สอบตำรวจ 2559 
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)1,000 สอบตำรวจ 2559 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)900 สอบตำรวจ 2559 

กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา ที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และผังที่นั่งสอบ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

2.สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30น.(ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง)

3.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม กับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

- รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด

- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง - ว่ายน้า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น)การสอบสัมภาษณ์

- ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

- ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสารอง เรียงตาม ลำดับคะแนน ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

สอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9- 23 พฤศจิกายน 2559ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/ เท่านั้น

โหลดฟรี 100% แนวข้อสอบตำรวจ

► https://www.สอบ.com/ebook/category/8 

Tags : งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบตำรวจ นายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ สอบตํารวจ 60 นสต. แนวข้อสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)