ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

อัพเดท : 9 พฤศจิกายน 2559, 12:00 น.

ดูแล้ว : 32,451 ครั้ง | MobileMode


สอบตำรวจ

ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา

{ads_google}

หน่วยงานรับสมัครสอบ จำนวนอัตราที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 400 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 300 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 400 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 400 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 250 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 300 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 250 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 200 สอบตำรวจ 2559 ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 100 สอบตำรวจ 2559 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 500 สอบตำรวจ 2559 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) 1,000 สอบตำรวจ 2559 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 900 สอบตำรวจ 2559

กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา ที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน และผังที่นั่งสอบ

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

2. สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. (ใช้เวลาทาข้อสอบ 3 ชั่วโมง)

3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสม กับตำแหน่ง เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 โดยประกาศดังกล่าวจะแจ้งกำหนดการ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

- รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตามที่กำหนด

- ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง - ว่ายน้า, ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น) การสอบสัมภาษณ์

- ตรวจร่างกาย โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

- ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสารอง เรียงตาม ลำดับคะแนน ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

สอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/ เท่านั้น

โหลดฟรี 100% แนวข้อสอบตำรวจ

https://www.สอบ.com/ebook/category/8งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบตำรวจ นายสิบตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ สอบตํารวจ 60 นสต. แนวข้อสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)